top of page

JusMjøsa Strandeierforening etablerte den 30. juni 2015 en avtale med Advokatfirmaet Campbell & Co AS. Medlemmer kan få en time juridisk bistand på foreningens regning dersom;

  • Saken er av generell interesse for foreningens medlemmer

  • Styret aksepterer at timen utløses.

Se dokumenter;

1978-01-03 O Trampe Kindt
.pdf
Last ned PDF • 385KB
2015-06-30 Avtale med Advokatfirmaet Cam
.
Last ned • 535KB

Oppdrag 1 – Campbell


2015-08-03 Oppdrag 1 til Campbell et Co
.
Last ned • 113KB
2015-08-07 Oppdrag 1 - Campbell et Co si
.
Last ned • 390KB

Comments


bottom of page