top of page
gjvik-gf348c24e2_1920.jpg

Om oss

Formål

Foreningen som er frivillig, ideell, demokratisk og ikke fortjenestebasert skal ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene. Foreningens arbeidsoppgaver er å bidra til;

  1. Forvaltning av fiskebestanden i Mjøsa.

  2. Utnyttelse av Mjøsa til fiske og rekreasjon.

  3. Lovlige og ordnede former både for strandeierne og allmennheten under bruken av Mjøsa og Mjøsstrendene.

  4. Næringsutvikling blant grunneierne langs og på Mjøsa.

  5. Binde tre fylker og sju kommuner sammen med Mjøsa som sentrum for rekreasjon og næringsutvikling.

  6. Samlet opptreden i forhold til myndighetene, regulanter og andre interessenter i spørsmål vedrørende Mjøsa og Mjøsstrendene.

  7. Være høringsorgan knyttet til regulering både av vannstand og annen form for regulering, samt vannkvalitet.

  8. Samarbeide med andre relevante organer i denne sammenheng.

  9. God og relevant informasjon til primærinteressentene og til allmennheten.

Møter

Årsmøte i Mjøsa Strandeierforening 2024

Årsmøtepapirer

Protokoll 2024


Årsmøte i Mjøsa Strandeierforening 2023

Årsmøtepapirer

Protokoll 2023

Årsmøte i Mjøsa Strandeierforening 2022

Årsmøtepapirer

Protokoll

bottom of page