top of page
Kraabol_Honne_10sept_2015_3_edited.jpg

Kontakt

Vil du engasjere deg? Kontakt oss i dag.

Generelt:

Kristian Owren, styreleder og daglig leder

kristian@ifi.no

926 88 260

 

Vdr sone 1; strandstrekning i Eidsvoll kommune:

Eli Grøttheim

eg@multiconsult.no

 

Vdr sone 2; strandstrekning i Stange og Hamar kommuner:

Bjørn Erik Jønsberg

ejoensbe@online.no

 

Vdr sone 3; strandstrekning i Ringsaker kommune:

Eivind Brenna

eivind@brennabu.no

 

Vdr sone 4; strandstrekning i Lillehammer kommune:

Kristian Owren

kristian@ifi.no

926 88 260

 

Vdr sone 5; strandstrekning i Gjøvik kommune:

Liv Sandberg

livmaries@gmail.com

976 91 731

 

Vdr sone 6; strandstrekning i Østre Toten kommune:

Anton Hveem

anhvee@online.no

Takk for meldingen din

bottom of page